Website Logo

Eğitimler

Blog

Business

Culture
background
neoskola

Antik Çağ'dan 19. Yüzyıla Sanat Tarihi

Bu eğitimle Batı sanat tarihine yön veren sanat akımlarını inceleyecek, resim, heykel ve mimari sanat eserlerini yorumlayabilmek için ihtiyacınız olan temel bilgi birikimini edineceksiniz.

neoskola play
image

7 DERS, 36 BÖLÜM

Antik Yunan ve Antik Roma’dan 19. yüzyıl Avrupa’sına, Batı sanat tarihinin çığır açan isim ve eserleri bu eğitimde!

image

EĞİTMENLE CANLI SORU-CEVAP

Canlı soru-cevap oturumlarına katılarak, Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk’e batı sanat tarihine dair tüm merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

₺119.90 / Taksit ile

94.90 / Taksit

Tüm Eğitimleri Dilediğin Yerde Dilediğin Zaman İzle!

Antik Yunan ve Antik Roma dili, sanatı ve eserleri için kullanılan “klasik” kelimesi, türünün en güzel örneği anlamına gelir.

Michelangelo ve Donatello’nun Davut heykelleri hangi benzerlik ve farklılıklara sahiptir? Mona Lisa tablosunu gizemli ve sıra dışı kılan nedir? Orta Çağ neden sanat tarihinde “karanlık çağ” olarak adlandırılır? Aziz Petrus Bazilikası Rönesans mimarisinin hangi özelliklerini taşır? Boticelli’nin “Venüs'ün Doğuşu” eseri hangi görsel nitelikleri taşır? Sanat tarihi disiplini eserleri nasıl değerlendirir? Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk, Antik Çağ’dan 19. Yüzyıla Sanat Tarihi eğitiminde Antik Yunan’ın insan formundaki tanrılarından 19. yüzyıl Avrupa’sında Neoklasisizm akımına kadar, Batı sanat tarihinin gelişimini belirleyen sanatçıları ve sanat eserlerini inceliyor!

neoskola

Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk

Sanat Tarihçisi ve Arkeolog

bg

EĞİTMEN İMZALI SERTİFİKA

Eğitimi bitirince, üzerinde eğitmen imzasının bulunduğu sertifikaya sahip olursunuz

bg

EKSTRA İÇERİKLER

Sertifikanı aldıktan sonra 12 hafta boyunca her hafta sana gönderilecek ekstra içeriklerde eğitim içeriğiyle paralel kitap önerileri, söyleşiler, videolar ve dahası seni bekliyor!

bg

SINIRSIZ ERİŞİM

İzleme sınırı olmaksızın dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar izleyebilirsiniz

EĞİTİM HAKKINDA

Sanat Tarihçisi ve Arkeolog Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk, Antik Çağ'dan 19. Yüzyıla Sanat Tarihi eğitiminde Batı sanat tarihinin en etkili sanatçılarını, çığır açan sanat akımlarının ve eserlerin inceliklerini paylaşıyor. Batı sanat tarihini tüm detaylarıyla inceleyeceğiniz bu eğitimde; Antik Çağ’dan 19. yüzyıla kadar sanat tarihine yön veren önemli sanatçı ve sanat nesnelerini bağımsız olarak değerlendirme, yorumlama, takdir etme ya da eleştirme becerisi kazanacaksınız.


Sanat Tarihi ve Eğitimi

Neo Skola için Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk tarafından hazırlanan “Antik Çağ’dan 19. Yüzyıla Sanat Tarihi” eğitiminde farklı dönemlerin ve farklı coğrafyaların sanat eserlerine ve sanatçılarına odaklanılmıştır. Antik ve Yunan Roma sanat tarihi, arkaik ve klasik dönem sanat tarihi, orta çağ ve Rönesans sanatlarının yanında Barok, Rokoko ve Neoklasisizm gibi sanat akımlarına da yer verilmiştir.

Sanat Tarihi Nedir?

Sanat tarihi eğitiminde Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk farklı dönemlerdeki farklı sanat akımlarına odaklanıyor. Sanat tarihi eğitimi kapsamında bu dönemlerin her birinin öne çıkan isimleri ve eserleri inceleniyor. Aynı doğrultuda bu eser ve akımların birbirlerini nasıl etkilediği örneklerle anlatılıyor ve sanat tarihi bu şekilde somut bir hale getiriliyor. Sanat tarihi temelde bir eserin üretildiği ortamı anlamaya çalışmaktır.

Dünya ve Batı Sanat Tarihi

Batı sanat tarihi konusunda en önemli isimlerden biri Yaşlı Plinius olarak bilinir. Yaşlı Plinius’tan kalan eserder, kendisinden yüzyıllar sonra yaşamış sanat tarihçilerine ilham vermiştir. Sanat tarihi alanına kattığı “mimesis” yani gerçeğe en yakını tasvir etme kavramı, Batı sanatının ve sanat tarihinin temellerini oluşturmuştur. Sanat tarihi Batı dünyasında stilistik bir evrim doğrultusunda ilerlemiştir.

Ortaçağ Sanat Tarihi

Orta çağ sanat tarihi alanına bakıldığında sanatçıların eserlerindeki insan ve formların daha gerçekçi bir şekilde tasvir edildiği görülür. Orta çağ sanat tarihinde perspektif kavramından bahsetmek mümkündür. Ancak bu dönemde sanat tarihi uzmanları görebiliyor ki sanatçıların kaygısı gerçekçi tasvir değil, gözün görmediği iç dünyayı tasvir etmek. Sanat tarihi eğitiminde bu bağlamda Doğu ve Batı’da orta çağ sanatı ve akımlarının yanında geç orta çağ döneminde Rönesans’ın izleri incelenmektedir.

Roma İmparatorluğu & Sanat Tarihi

Sanat tarihi uzmanlarına göre Roma İmparatorluğu dönemi sanatını tanımlamak zordur. Bunun sebebi bu dönem yapılan eserlerin Romalılar tarafından değil, Romalıların fethettikleri topraklardaki farklı etnik milletlerden sanatçılar tarafından yapılmış olmasıdır. Ancak en basit haliyle Roma İmparatorluğu sanatçılarının Yunan sanatı hayranı olduğu sanat tarihi alanında kabul edilen bir düşüncedir. Roma sanat tarihi özelliklerinden biri bu dönem sanatın bir propaganda aracı olarak kullanılmasıdır.

Antik Yunan ve Roma Sanat Tarihi

Antik Yunan ve Roma dönemi sanat tarihi oldukça geniş bir alandır. Sanat tarihi eğitimi kapsamında bu dönemin alt başlıklarında genel hatları ile Antik Yunan sanatı, Minos sanatı, Miken sanatı ve karanlık çağ olarak incelenmiştir. Bu dönemlerdeki mimari, heykel ve resim sanatı örnekleri sanat tarihi eğitimi kapsamında anlatılmış, örnekler görsellerle ve tarihi arka planla desteklenmiştir.

Arkaik ve Klasik Dönem Sanat Tarihi

Arkaik ve klasik dönem sanat tarihi kapsamında incelenen konular genelde Antik Yunan dönemine odaklanmıştır. Bu dönemde yapılan heykellerde kadın ve erkek tasvirleri incelenmiş, Antik Yunan resim sanatı anlatılmıştır. Yunan tapınakları ve mimarisi de bu dönemin sanat tarihi çerçevesine girmiştir. Arkaik dönem mimarisi, heykeli ve resmi sanat tarihi için çok önemli bir yere sahiptir.

Rönesans Sanat Tarihi

Rönesans sanatı, sanat tarihi eğitiminde derinlemesine incelenen konulardan biridir. Rönesans sanat tarihi alanında öne çıkan isimlere, bu sanatçıların hayatına ve eserlerine yer verilmiştir. Donatello, Leonardo da Vinci, Michelangelo gibi ikonik hâle gelmiş isimler Rönesans sanat tarihinin incelenmesi için oldukça önemlidir ve Rönesans’ın farklı dönemlerine bağlı olarak bu eğitimde incelenmiştir.

Sanat Tarihi Eğitiminin Kazanımları Nelerdir?

Neo Skola için Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk tarafından hazırlanan sanat tarihi eğitimi Batı sanat tarihine yön veren sanat akımlarını inceler. Bu eğitim ile farklı dönemlerin resim, heykel ve mimari sanat eserlerini yorumlamayı öğrenebilirsiniz. Farklı dönemlerin önemli sanatçıları ve sanat akımları, eserlerin görsel örnekleriyle birlikte bu eğitimde sizlerle buluşuyor.


Sanat Tarihi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Sanat tarihi ne zaman başladı?

Sanat tarihi uzmanlarına göre sanat tarihinin oluşmasındaki ilk etkili isim Yaşlı Plinius olmuştur. Yaşlı Plinius milattan sonra 79 yılında hayatını kaybetse de kendisinden yüzyıllar sonra yaşayanlara bile katkıda bulunmuştur. Modern sanat tarihinin babası olarak bilinen isim ise 16. yüzyılda yaşamış olan Vasari olarak bilinir. Vasari, Rönesans döneminin en ünlü sanatçılarının biyografilerini yazarak sanat tarihi alanına katkıda bulunmuştur.

Sanat tarihinde neler var?

Temel bir sanat tarihi eğitimi öncelikle Antik Yunan ve Roma’nın yanında arkaik ve klasik döneme odaklanır. Roma İmparatorluk sanatı, orta çağ sanatı ve Rönesans sanatı gibi alt başlıklara da sahip olması gereken sanat tarihi eğitimi temelde Barok, Rokoko ve Neoklasisizm gibi akımları da incelemelidir. Sanat tarihi, bütün bu dönem ve akımların öne çıkan sanatçılarını ve sanat eserlerini inceler.

İlk sanat tarihçisi kimdir?

İlk sanat tarihçisi ve sanat tarihi alanının kurucu babası olarak bilinen isim, milattan sonra 1. yüzyılda Roma’da yaşamış olan Yaşlı Plinius isimli yazardır. Yaşlı Plinius’tan günümüze yazdığı 37 ciltlik doğa tarihi ansiklopedisi kalmıştır. Bu ansiklopedide sanatın tarihsel evrimi hakkında birçok veri olduğundan sanat tarihinin başlangıcı olarak kabul edilebilir.

EĞİTİM ÖZETİ

  Karanlık Çağlar

  Arkaik ve Klasik Dönem

  Antik Yunan ve Roma Sanatı

  Orta Çağ Sanat Tarihi

  Rönesans Resmi, Heykeli ve Mimarisi

  Donatello, Masaccio, Boticelli

  Leonardo da Vinci ve Michelangelo

  Barok Sanatı ve Sanatçıları

  Rokoko ve Neoklasisizm

DERSLER ve BÖLÜMLER

Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk tarafından hazırlanan eğitimleri alanlar bu eğitimleri de aldı.

Bu eğitimi paylaşın

Website Logo

UYGULAMALAR

App Store
App Store

HEDİYE ET

Abonelik hediye etmek için tıklayın

SOSYAL MEDYA

GEÇERLİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

Kredi Kartları
Neo Skola

KATEGORİLER

Sinema

Tarih

Finans

Sağlık

Müzik

Girişimcilik

Gastronomi

Yaşam Kültürü

Satış

Pazarlama

Liderlik

Yetkinlik Gelişimi

Sanat

Bilim

Sürdürülebilirlik

EĞİTMENLER

Alp Ersönmez

Giovanni Guidetti

Ahmet Hazım Topçuoğlu

Muhsin Akgün

Dr. Can Gürbüz

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat

Müjde Mısırlı

Enis Arslan

Levon Bağış

Doç. Dr. Defne Eraslan

İrem Göğüş

Cem Bozkuş

Mehmet Açar

Ateş Ataseven

EĞİTİMLER

Agility: İş Hayatında Çeviklik

Amerikan Sinema Tarihi

Anadolu Mutfağının Modern Yorumu

Antik Çağ'dan 19. Yüzyıla Sanat Tarihi

Atatürk’ü Anlamak

Avrupa ve Dünya Sineması Tarihi

Ağız Yapısı ve Lezzet Katmanları

B2B Pazarlama Eğitimi

Baş Ağrısı ve Migren

Başarılı Kariyerin Sırları

Bir Yaşam Şekli Olarak Yoga

Bira Tarihi ve Kültürü

Biyoçeşitliliği Anlamak ve Korumak

Blockchain ve Kripto Paranın Temelleri

HAKKIMIZDA

Destek

Sık Sorulan Sorular

Neo Skola Hakkında

Kurucularımız

Çerez Tercihlerini Yönetin

UYGULAMALAR

App Store
App Store

HEDİYE ET

Abonelik hediye etmek için tıklayın

SOSYAL MEDYA

GEÇERLİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

Kredi Kartları