Website Logo

Eğitimler

Blog

Business

Culture
background
neoskola

Tarihte Melankoli

Bu eğitimle insanlık tarihinin değişmeyen gerçeklerinden melankoli halini, tarihteki anlamlarını, görsel sanatlar ve edebiyattaki temsillerini keşfedeceksiniz.

neoskola play
image

3 DERS, 10 BÖLÜM

Çağlar boyu melankoli halinin anlamı ve tarihi, felsefe ve sanat eserlerine yansıması bu eğitimde!

image

EĞİTMENLE CANLI SORU-CEVAP

Canlı soru-cevap oturumlarına katılarak, Doç. Dr. Ferda Keskin'e melankoli deneyimi ve tarihte melankoli hakkında tüm merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

₺99.90 / Taksit ile

Tüm Eğitimleri Dilediğin Yerde Dilediğin Zaman İzle!

Freud der ki, melankolide kişi kimi kaybettiğini bilir ama onda neyi kaybettiğini bilmez çünkü onda kaybettiği şey aslında kendisidir.

Melankoli nedir? Yas ve melankoli deneyimleri birbirine benzer mi? Melankoli halinden kurtulmak mümkün mü? Neden felsefe ve sanatta öne çıkan kişiler melankoli denen haleti ruhiyeden muzdariptir? Melankoli Batılı bir deneyim mi? Albrecht Dürer, "Melencolia I" adlı gravüründe ne anlatır? Baudelaire şiirlerinde melankoli kavramını nasıl kullanır? Melankolik olma hali fizyolojik mi yoksa psişik bir durum mu? Doç. Dr. Ferda Keskin, incelikle hazırladığı Tarihte Melankoli eğitiminde çağlar boyu insanlığın yaşadığı melankoli deneyimini inceliyor. Antik Yunan'daki ilk tarifinden başlayarak farklı disiplin ve eserlerden melankoliye dair örnekler paylaşıyor!

neoskola

Doç. Dr. Ferda Keskin

Akademisyen

bg

EĞİTMEN İMZALI SERTİFİKA

Eğitimi bitirince, üzerinde eğitmen imzasının bulunduğu sertifikaya sahip olursunuz

bg

EKSTRA İÇERİKLER

Eğitim sonunda, eğitmenin sizin için derlediği ekstra içeriklere erişirsiniz

bg

SINIRSIZ ERİŞİM

İzleme sınırı olmaksızın dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar izleyebilirsiniz

EĞİTİM HAKKINDA

Felsefeci ve Akademisyen Ferda Keskin'in hazırladığı Tarihte Melankoli eğitiminde melankolinin felsefe, sanat, edebiyat ve psikoloji gibi farklı disiplinlerdeki yerini anlatıyor. Bu eğitimin sonunda "melankolik" olmanın farklı anlamlarını, melankoli deneyiminin farklı disiplinlerdeki sanat eserlerine yansımasını keşfedeceksiniz.


Melankoli Nedir? Psikolojik ve Kültürel Boyutları 

Melankoli kavramını farklı şekillerde tanımlayan farklı insanlar tarih boyunca olmuştur. Melankoliyi tanımlayan üç temel unsur “kayıp”, “kaybın geride bıraktığı boşluk” ve “kaybedilen nesne ile özdeşleşme” olarak sıralanmıştır. Öte yandan Antik Yunan dönemindeki bazı metinlerde, insanda korku ve umutsuzluğun uzun sürdüğü duruma melankoli denmiştir. Bu dönemde insanların Tanrı tarafından terk edilmesi hali de melankoli olarak tanımlanır.

Melankoli Tarihçesi ve Kökenleri

Yas ve melankoli terimleri tarih boyunca farklı şekillerde karşımıza çıkmıştır. Freud’un tanımları önemli görülse de ilk olarak melankoli kavramı Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır. Antik Yunan metinlerindeki Bellerophon karakteri melankoliyi yansıtırken Antik Roma’da ise Seneca’nın “Ruhun Dinginliği Üzerine” adlı eseri önem taşır. Sonrasında Freud’un melankoli tanımları bu kavramın tarihinde öne çıkmıştır.

Melankoli Felsefesi: Antik Çağdan Modern Döneme

Ortaya ilk çıktığı Antik Yunan döneminde “melancolia” olarak geçen kavram, insanların Tanrı tarafından terk edilmesi durumu olarak tanımlanır. Bu dönemde birçok düşünür ve bilim insanı, “Melankoli hastalığı nedir?” sorusuna cevap aramış ve çeşitli tedavi önerileriyle öne çıkmıştır. Antik Roma’da Seneca, melankoliyi tartışırken kişinin duyduğu hoşnutsuzluk durumlarını ön plana çıkaran üç ana terimden faydalanmıştır. Günümüzde sanat eserlerinde melankoli temasını görmek hâlâ mümkündür.

Melankolinin Anatomisi: Psikolojik ve Fizyolojik Boyutları

Konu hakkında tarih boyunca farklı düşünceler öne sürülmüş olsa da melankolinin yapısıyla ilgili yorum yapan düşünürlerden biri Seneca’dır. Seneca’ya göre melankoli, fizyolojik değil psişik bir durumdur. Fakat Seneca’nın aksine Antik Yunan döneminde melankoli olarak tanımlanan durumun fizyolojik olduğuna inanılırdı. Vücutta bulunan dört temel sıvının dengesinin bozulması sonucu melankoli durumunun ortaya çıktığı iddia edilirdi.

Melankoli Belirtileri ve Psikolojik & Fiziksel İşaretleri

Birçok tanıma göre melankoli, beraberinde öfkeyi de getiren bir durumdur. Kayıpla eşleştirilen bu terim aslında kaybetme durumuna duyulan öfkeyi de getirir. Antik Yunan metinlerine göre ise melankoli, insanda korku ve umutsuzluğun uzun sürmesi durumudur. Seneca, melankoliyi insanın kendinden duyduğu hoşnutsuzluk olarak da tanımlamıştır. Terk edilmişlik hali ve insanın kendisini yiyip bitiren bir sıkıntı gibi durumlar da melankolinin belirtileri olarak tanımlanabilir.

Freud’un Melankoli Kuramı

Freud, melankoliden bahsederken yas ve melankoli kavramlarının benzerliklerini vurgular. Freud’a göre melankoli, kayba verilen bir cevaptır. Melankoliyi yastan ayıran en önemli özellik ise öfkedir. Melankolide libidinal yatırımın geri alınması çok uzun sürmez. Freud’un tanımına göre melankoliyi tanımlayan üç temel unsur vardır. Bunlar “kayıp”, “kaybın geride bıraktığı boşluk” ve “kaybedilen nesne ile özdeşleşme” olarak sıralanabilir.

İsyan ve Melankoli: İçsel Çatışmaların Dinamiği

Melankoli konusunda Antik Yunan’daki “acedia” kavramı oldukça önemlidir. Kişinin Tanrı tarafından terk edildiğini düşünerek Tanrı’yı terk etmesi ve kayıtsızlık duyması söz konusudur. Bu durum beraberinde miskinlik de getirir. Bu durumda kişi hayata aktif olarak katılmayı bırakır. Bu tanım doğrultusunda, Dürer’in “Melankoli I” adlı gravürünün bazı yorumları da vardır.

EĞİTİM ÖZETİ

  Melankolinin İlk Tarifi

  Antik Yunan’da Melankoli

  Yas ve Melankoli

  Seneca’nın Melankoli Çözümleri

  Hristiyanlıkta Melankoli Deneyimi

  Batılı Bir Deneyim Olarak Melankoli

  Görsel ve Edebi Eserlerde Melankoli

DERSLER ve BÖLÜMLER

Doç. Dr. Ferda Keskin tarafından hazırlanan eğitimleri alanlar bu eğitimleri de aldı.

Bu eğitimi paylaşın

Website Logo

UYGULAMALAR

App Store
App Store

HEDİYE ET

Abonelik hediye etmek için tıklayın

SOSYAL MEDYA

GEÇERLİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

Kredi Kartları
Neo Skola

KATEGORİLER

Sinema

Tarih

Finans

Sağlık

Müzik

Girişimcilik

Gastronomi

Yaşam Kültürü

Satış

Pazarlama

Liderlik

Yetkinlik Gelişimi

Sanat

Bilim

Sürdürülebilirlik

EĞİTMENLER

Alp Ersönmez

Giovanni Guidetti

Ahmet Hazım Topçuoğlu

Muhsin Akgün

Dr. Can Gürbüz

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat

Müjde Mısırlı

Enis Arslan

Levon Bağış

Doç. Dr. Defne Eraslan

İrem Göğüş

Cem Bozkuş

Mehmet Açar

Ateş Ataseven

EĞİTİMLER

Agility: İş Hayatında Çeviklik

Amerikan Sinema Tarihi

Anadolu Mutfağının Modern Yorumu

Antik Çağ'dan 19. Yüzyıla Sanat Tarihi

Atatürk’ü Anlamak

Avrupa ve Dünya Sineması Tarihi

B2B Pazarlama Eğitimi

Baş Ağrısı ve Migren

Başarılı Kariyerin Sırları

Bir Yaşam Şekli Olarak Yoga

Bira Tarihi ve Kültürü

Biyoçeşitliliği Anlamak ve Korumak

Blockchain ve Kripto Paranın Temelleri

Brand Purpose: Marka Amacı

HAKKIMIZDA

Destek

Sık Sorulan Sorular

Neo Skola Hakkında

Kurucularımız

Çerez Tercihlerini Yönetin

UYGULAMALAR

App Store
App Store

HEDİYE ET

Abonelik hediye etmek için tıklayın

SOSYAL MEDYA

GEÇERLİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

Kredi Kartları